CE PRESTATIEVERKLARING


Met ingang van 1 juli 2013 is een Europese wet van kracht de Construction Products Regulation (CPR), die een minimale mate van veiligheid van bouwproducten voor consument en milieu beoogt te garanderen en de vrije handel binnen de EU moet bevorderen.

Voor veel producten die in de bouw worden toegepast geldt dat deze CE plichtig zijn, wat zoveel wil zeggen dat voor deze producten een CE prestatieverklaring beschikbaar dient te zijn. Op de artikelen of op de verpakking dient een CE label aangebracht te zijn. De wetgeving is van toepassing op alle artikelen waarvan een geharmoniseerde Europese norm is afgegeven.

Deze prestatieverklaringen (ook wel DoP’s genoemd = Declaration of Performance) geven informatie over de prestaties van producten in samenhang met het beoogde eindgebruik van het product in een bouwwerk.

Fabrikanten en importeurs dienen deze verklaringen te verzorgen en aan te bieden aan hun afnemers (groothandel) om deze op hun beurt aan hun klanten aan te kunnen bieden.